đặt phòng cô tô

Cô Tô – ‘hòn ngọc’ mới của Quảng Ninh

Khoảng cách gần 80 km với đất liền đã khiến đảo Cô Tô ít nhiều chưa được du khách quan tâm trong quá khứ. Nhưng, mọi chuyện đang dần thay đổi trong vài năm gần đây.   Kể từ khi…

(English) Coto island in my mind

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

1