Tin tức

Khách sạn giá rẻ đảo Cô Tô, nhà nghỉ cô tô

MAJESTIC Hotel

Giá phòng: Từ 400.000đ – 600.000đ
Số lượng: 10
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô (Khách sạn hướng biển, nằm trên đường bao biển trung tâm thị trấn Cô Tô, cách cảng tàu khách 150m)

Đặt phòng

QUỐC KHÁNH HOTEL

Giá phòng: Từ 400K – 600K
Số lượng: 12
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Thôn 2, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô

Đặt phòng

Cô Tô Dream Hotel

Giá phòng: Từ 450.000 đ/ phòng
Số lượng: 16 phòng
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Khu4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đặt phòng

Tô Dương Hotel

Số lượng: 20
Tiêu chuẩn:  
Địa chỉ: Thi trấn Cô Tô, huyện Cô Tô

Đặt phòng

VÂN ANH HOTEL

Giá phòng: Từ 400K – 600K
Số lượng: 15
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Thôn 2, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô (Khách sạn hướng biển, nằm cách bãi biển trung tâm xã 50m, cách cảng tàu khách Thanh Lân 100m)

Đặt phòng

HẢI NAM HOTEL

Giá phòng: Từ 350K – 550K
Số lượng: 15
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Thôn 2, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô

Đặt phòng

SAO 555 HOTEL

Giá phòng: từ 300
Số lượng: 10 PHÒNG
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: kHU 4, THỊ TRẤN CÔ TÔ, HUYỆN CÔ TÔ

Đặt phòng

HOÀNG ANH HOTEL

Giá phòng: Từ 350K
Số lượng: 9
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô

Đặt phòng

HOA SEN HOTEL

Giá phòng: Từ 400K
Số lượng: 13
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đặt phòng

HOÀNG GIA HOTEL

Giá phòng: Từ 400K
Số lượng: 17
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

HÙNG PHƯƠNG HOTEL

Giá phòng: Từ 350K
Số lượng: 25
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

KHÁNH LINH HOTEL

Giá phòng: Từ 500K
Số lượng: 30
Tiêu chuẩn:  
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

SAO 555 HOTEL

Số lượng: 10 phòng
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

QUỐC KHÁNH HOTEL

Giá phòng: Từ 300K
Số lượng: 15
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Thôn 2, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Đặt phòng

Khách sạn Tô Dương

Giá phòng: 400 k
Số lượng: 20
Tiêu chuẩn:  
Địa chỉ: Sô điện thoại đăt phòng : 0963 868 882 gặp Mr Dương VănĐại – Thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô

Đặt phòng

THANH MĂNG HOTEL

Giá phòng: 450.000 đ
Số lượng: 28 phòng
Tiêu chuẩn: 
Địa chỉ: Khu 4 TT Cô TÔ